Scenariusze do reklam video

Scenariusze do reklam video w jasny sposób prezentują główne założenia i cele jakie ma osiągnąć obraz. Od pierwszej do ostatniej sekundy słowa mają pobudzać wyobraźnię i rysować w głowie grafika, reżysera sceny podkręcone sensownym, przekonującym, marketingowym lub perswazyjnym tekstem, czytanym przez lektora lub wypowiadanym przez bohaterów reklamy. Opracowywaniem scenariuszy zajmujemy się na co dzień.